ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Δεδομένων ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ASPARAGUS, HENS EGG, TOASTED SUNFLOWERS, SPENWOOD CHEESE

O αισθητήρας RECYCProbe ™ παρακολουθεί ασύρματα την εσωτερική θερμοκρασία των σακων κομποστοποίησης σε μεγάλες ή μικρές εγκαταστάσεις κομποστοποίησης. Η εταιρεία Recycglobe έχει χρησιμοποιήσει την εμπειρία της για να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ένα ανθεκτικό και αξιόπιστο αισθητήρα θερμοκρασίας.O αισθητήρας RECYCProbe™ μειώνει το κόστος εργασίας αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα, την ποιότητα των προϊόντων και τον λειτουργικό έλεγχο.

Χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα θερμοκρασίας θα γνωρίζετε πότε οι συνθήκες είναι απολύτως σωστές – μειώνοντας το κόστος λειτουργίας και εργασίας.

H πλατφόρμα Compost Controller αναλύει τα δεδομένα που συλλέγονται από τους επιμέρους αισθητήρες – ανιχνευτές και παράγει ένα απλό σύνολο οδηγιών για να ακολουθήσει ο χειριστής

RECYCProbe ™

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Δεδομένων ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Η ισορροπία οξυγόνου και θερμοκρασίας είναι 2 απαραίτητοι δείκτες για την κατανόηση της διαδικασίας.Το οξυγόνο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες για την υγεία των σωρών κομποστοποίησης. Μπορεί να εξαντληθεί γρήγορα εάν ένας σωρός δεν αερίζεται ή δεν έχει επαρκές πορώδες. Ο αισθητήρας παρέχει μετρήσεις οξυγόνου σε πραγματικό χρόνο για τη λειτουργία κομποστοποίησης. Ο ανιχνευτής μετρά ταυτόχρονα τη θερμοκρασία και το οξυγόνο στο άκρο του καθετήρα.

H πλατφόρμα Compost Controller αναλύει τα δεδομένα που συλλέγονται από τους επιμέρους αισθητήρες – ανιχνευτές και παράγει ένα απλό σύνολο οδηγιών για να ακολουθήσει ο χειριστής

EXCLUSIVE PROMO

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

FOOD SPECIAL    NEW YORK CITY, USA

AVADA CAFE ANNOUNCES THE WORLD FAMOUS AVADA SWISS CHEESEBURGER

EXCLUSIVE PROMOTION    LONDON, UNITED KINGDOM

AVADA CAFE LONDON INTRODUCES SPECIAL 10% DISCOUNT FOR STUDENTS

SYDNEY

NEW STORE OPENED

LATEST NEWS

10% STUDENT DISCOUNT

FOOD SPECIAL

LEMON ZEST BROWNIES

WI-FI HOTSPOT

FASTER INTERNET SPEEDS